Projecten

Als een kind zo ziek is dat het moet worden opgenomen in het ziekenhuis, heeft dat een enorme impact op het kind en de ouders. Het gezin leeft -vaak voor langere tijd- in twee werelden: in het ziekenhuis met het zieke kind en thuis met de rest van het gezin. Alles is anders. En veel gaat gepaard met zorgen en onzekerheid, zowel bij de ouder als het kind.

Welzijnsprojecten

De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis realiseert samen met onze waardevolle donateurs welzijnsprojecten. Hiermee kunnen we het verblijf en de speelomgeving van patiënten en ouders verbeteren en zo aangenaam mogelijk maken.
Een aantal voorbeelden van projecten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd:

  • Afleidingsmateriaal zodat de MRI televisie
  • Huiskamers
  • KidsBios
  • Activiteiten aan bed, zoals Muziek aan Bed

Daarbij helpt de stichting ook bij het realiseren van de aanschaf van bijvoorbeeld spelcomputers,
VR brillen en iPads.

Wetenschapsprojecten

In het Beatrix Kinderziekenhuis wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.

Vrienden BKZ-Qwiek up welzijnsproject

Moeder van Emma

Welzijnsproject: Qwiekup

"Het was ontzettend fijn om na een paar pittige dagen de mooie glimlach van Emma te zien. Dank jullie wel!"

Ja, ik wil ook een donatie doen!

Om de projecten van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te verwezenlijken is jouw steun onmisbaar. Alvast hartelijk bedankt voor jouw donatie!

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Huispostcode CA72
Postbus 30001
9700 RB Groningen

Telefoon: 050 - 361 48 30
Email: info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl

Kinderziekenhuizen van Oranje-logo-Beatrix Kinderziekenhuis

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is partner van Kinderziekenhuizen van Oranje

Scroll naar boven