Projecten

Als een kind zo ziek is dat het moet worden opgenomen in het ziekenhuis, heeft dat een enorme impact op het kind en de ouders. Het gezin leeft -vaak voor langere tijd- in twee werelden: in het ziekenhuis met het zieke kind en thuis met de rest van het gezin. Alles is anders. En veel gaat gepaard met zorgen en onzekerheid, zowel bij de ouder als het kind.

Wetenschapsprojecten

Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van medische kennis en de verbetering van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor kindergeneeskunde en de zorg voor kinderen in ziekenhuizen zoals het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.

Welzijnsprojecten

Een ziekenhuisopname is voor veel kinderen en hun ouders/verzorgers een spannende ervaring. In het Beatrix Kinderziekenhuis zetten alle zorgprofessionals zich dagelijks is om het bezoek of opname zo prettig mogelijk te laten verlopen en zorgen de zorgprofessionals er voor dat pijn, angst en stress zoveel mogelijk verminderd kunnen worden bij patiënten. De stichting speelt hierbij een belangrijke rol door waardevolle projecten te steunen die hier aan bijdragen. Met jouw steun kunnen we cruciale projecten financieren die direct bijdragen aan het welzijn van de jonge patiënten

Een aantal voorbeelden van projecten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd:

  • Afleidingsmateriaal zoals MRI televisies
  • Huiskamers voor ouders en patiënten
  • KidsBios
  • Activiteiten aan bed, zoals Muziek aan Bed

Daarbij helpt de stichting ook bij het realiseren van de aanschaf van bijvoorbeeld spelcomputers,
VR brillen en iPads.
Hieronder een greep uit de welzijnsprojecten:

Vrienden BKZ-Qwiek up welzijnsproject

Moeder van Emma

Welzijnsproject: Qwiekup

"Het was ontzettend fijn om na een paar pittige dagen de mooie glimlach van Emma te zien. Dank jullie wel!"

Ja, ik wil ook een donatie doen!

Om de projecten van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te verwezenlijken is jouw steun onmisbaar. Alvast hartelijk bedankt voor jouw donatie!

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Huispostcode CA72
Postbus 30001
9700 RB Groningen

Telefoon: 050 - 361 48 30
Email: info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl

Kinderziekenhuizen van Oranje-logo-Beatrix Kinderziekenhuis

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is partner van Kinderziekenhuizen van Oranje

Scroll naar boven