Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft dat grote impact. Niet alleen op het kind zelf, maar zeker ook op de ouders en broertjes en zusjes. Het hele leven staat op zijn kop. Het vertrouwde om hun heen valt weg en maakt plaats voor zorgen en onzekerheid.

Wij streven er naar om samen met onze donateurs projecten te financieren waarmee de verblijf- en speelomgeving van de patiënten en ouders wordt verbeterd, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en cultuur, psychosociale ondersteuning, theater en muziekoptredens.

Ook financieren wij medisch wetenschappelijk onderzoek, hierin laten wij ons adviseren door een wetenschapscommissie.

Steun Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Omdat het zieke kind beter verdient.

Wij werven fondsen om projecten te financieren met als doel: het verbeteren van het welzijn van zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Als een kind zo ziek is dat het moet worden opgenomen in het ziekenhuis, heeft dat een enorme impact op het kind en de ouders. Het gezin leeft -vaak voor langere tijd- in twee werelden: in het ziekenhuis waar een ouder verblijft en thuis met broertjes en zusjes waar de andere ouder of een familielid verblijft. Alles is anders. En veel gaat gepaard met angst, zorgen en onzekerheid, zowel bij de ouder als het kind.

Het ziekenhuis zelf en de overheid richten zich vooral op de financiering van de zorg en behandelingen. Maar in dat hele ziekenhuisproces zijn veel meer aspecten van invloed op de genezing en ontwikkeling van het zieke kind zoals:
- een goed leefklimaat in het kinderziekenhuis;
- een optimale begeleiding voor zieke kinderen, hun broers, zussen en ouders;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden.

Wij vangen het leefklimaat en de begeleiding in grote en kleine projecten, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en cultuur, psychosociale ondersteuning, theater en muziekoptredens.

Al onze projecten komen voort uit onze diepste drijfveer: het zieke kind verdient beter!

Giften of donaties zijn van wezenlijk belang voor Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis om projecten te kunnen blijven realiseren.

De vaste medewerkers van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zijn in dienst van het UMCG  en vallen onder de CAO-UMC. De gedragscodes van het UMCG zijn op hen van toepassing (zoals onder andere de Gedragscode Integriteit).

Kantoor

Barbara Baijens-Vrij
Coördinator Fondsenwerver
b.p.baijens-vrij@umcg.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend

Suzanne Mulders
Assistent stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
s.mulders@umcg.nl
Werkdagen: maandag, woensdagochtend

Bestuur

Mevr. W. (Wil) Koopmans - Voorzitter
verantwoordelijk voor het bestuur van onze stichting.

Dhr. R. (Rick) van Klinken - Penningmeester
verantwoordelijk voor het beheren van de financiën.

Mevr. M. (Monique) Koolman - Secretaris
verantwoordelijk voor de schriftelijke communicatie van het bestuur en heeft het aandachtsgebied overheid.

Dhr. R. (Rens) Snel - Bestuurslid
met aandachtsgebied overheid. 

Dhr. I. (Ivo) van den Brink - Bestuurslid
met aandachtsgebied marketing.

Mevr. L. (Lianne) Scholtissen - Bestuurslid
met aandachtsgebied werving & selectie, coaching en arbeidsmarktcommunicatie

Mevr. W. (Wineke) Armbrust - Bestuurslid / Kinderarts Beatrix Kinderziekenhuis
met aandachtsgebied algemene kindergeneeskunde.

Dhr. G.P.J. (Gerard) Nijhuis - Bestuurslid / Manager Zorg Beatrix Kinderziekenhuis
met aandachtsgebied medische zorg kindergeneeskunde.

Wetenschapscommissie Beatrix Kinderziekenhuis

Prof. dr. G.H. Koppelman
Prof. dr. A.F.  Bos
Prof. dr. F.J. van Spronsen
Prof. dr. B.M.  Bakker

De (zakelijke) ambassadeurs van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zetten zich vol overgave in om in hun netwerk het waardevolle werk van de stichting onder de aandacht te brengen.
Waarom Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werkt met ambassadeurs? Zij brengen ons belangrijke werk voor het Beatrix Kinderziekenhuis onder de aandacht. Daarnaast zijn er soms specifieke projecten die aandacht en fondsen nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden.

Zakelijke ambassadeurs

BKZ-b107b841b25fe324ca3fc74ffd9e35b1

Arie van der Spek

BKZ-0f08355c5b43ccb9ec61c480e6daf009

George Groote

BKZ-f6714e1659645386405edd2156ab250a

Lars Evers

BKZ-7e45ead946fcd9036096b488fd872838

Regina Koning

BKZ-6735a75c26f22e5771e69918beca2f05

Sjoukje Witkop

BKZ-3250f6d02b3d018c746f5adbe3ed9e5e

Stef van der Ziel

BKZ-f495872e254b4235ab2a9fb5245562e3

Martijn Kroeze

BKZ-b107b841b25fe324ca3fc74ffd9e35b1

Arie van der Spek

BKZ-0f08355c5b43ccb9ec61c480e6daf009

George Groote

BKZ-f6714e1659645386405edd2156ab250a

Lars Evers

BKZ-f495872e254b4235ab2a9fb5245562e3

Martijn Kroeze

BKZ-6735a75c26f22e5771e69918beca2f05

Sjoukje Witkop

BKZ-7e45ead946fcd9036096b488fd872838

Regina Koning

BKZ-3250f6d02b3d018c746f5adbe3ed9e5e

Stef van der Ziel

BEATRIX_wimjaap-perdok-fotos

Wimjaap Perdok

Kinderambassadeurs

Samuel kinderburgemeester van de gemeente Groningen 
'Samuel heeft het ambassadeurschap van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis overgenomen van de vorige Kinderburgemeester Floor. Samuel: ‘Als ambassadeur van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis wil ik me er voor inzetten dat er zo veel mogelijk leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen, zodat zij een prettige en zo aangenaam mogelijke tijd in het ziekenhuis hebben.’


Ashley Marlin en Larissa Lensen - Kinderambassadrices
Ashley en Larissa (16) zijn al sinds jonge leeftijd patiënt in het Beatrix Kinderziekenhuis en willen zich graag inzetten voor de stichting en de activiteiten ten bate van het Beatrix Kinderziekenhuis. Deze twee spontane dames vertellen het verhaal hoe het is om al je hele leven in het ziekenhuis te komen en tegelijkertijd wat ze allemaal wel kunnen doen. Een paar keer per jaar zullen deze twee dames de stichting ondersteunen bij activiteiten.

 

Ambassadeurs

6d3f1f4a58e76c9be75e88c1bc7bad1e

Nienke de Rive Box

525bcffb7778f7b38c5f425b11a413ae

Foppe de Haan

67adb1478f8963fcfdfab33a1ac9166f

Maya Wildevuur

a18df2b2e461b17df6d24b4c7b32b6a8

Youp van 't Hek

9a527af08600e467b40bce6a3b23acf0

Ben Woldring

c319413432d5a6519d665398419cd2ce

Bert Visscher

a18df2b2e461b17df6d24b4c7b32b6a8

Youp van 't Hek

CBF

Als u het CBF-Keur ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan.

Het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verstrekt eerstegraads keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goede doelen instellingen. Daarnaast controleert het CBF of een instelling haar geld op een verantwoorde manier besteed. Om het CBF keurmerk te krijgen moet de organisatie voldoen aan een aantal strenge criteria. Eén van de eisen is dat de kosten voor fondsenwerving niet meer dan 25% van de inkomsten bedragen.

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is sinds 26 mei 2014 in het bezit van dit keurmerk.

Bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort.
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis beschikt sinds 1 januari 2008 over een ANBI status.

Meer informatie over ANBI's en giften vindt u op www.belastingdienst.nl/anbi.

Bedrijfsvrienden

Alfred Bakker Makelaars Jongbloed Beheer B.V. Perdok Services & Engineering B.V.
Bijzonder Zorgenkind Kenter B.V. Pink Marketing
Bouwgroep Dijkstra Draisma Klimaatgroep Holland B.V. PRA Health Sciences
Brandmore Industries B.V. Klunder Uw Deurregisseur Rabobank Stad en Midden Groningen
Effektief Groep B.V.  Kranz Collins SchoenenZaken
Excap Kroeze & Partners Teerling & Partners
Feithhuis Makelaardij van der Houwen Top Teams 
GasTerra B.V. de Molenaar Vastgoed B.V. Trendhopper Groningen
Hans Jorritsma Holding B.V. Montel Trip Advocaten en Notarissen
Harwig B.V.   Van Wijnen Groningen B.V.
Interoffice Kantoorinrichting B.V  P&P Projects Vesta
Intrex B.V. Palestra Fitness Roden WeShootit
Jet-Stream Pathé Bioscoop Groningen  

Kettingbeding Wijntjes

Sinds 2011 heeft de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis een bijzondere samenwerking met Theo Wijntjes (BV).  Theo Wijntjes BV is een bedrijf  die veel handel in voornamelijk agrarisch onroerend goed doet.

Eigenaar Theo Wijntjes was persoonlijk geraakt door de impact van ziek zijn op kinderen en hun familie en wil zich graag inzetten voor het verbeteren van de levensverwachting van kinderen met kanker. Om deze reden wordt  in samenwerking met Sekuer Notarissen te Surhuisterveen er in iedere akte waarbij via Theo Wijntjes (BV) iets aan- of verkocht wordt  een uniek verplichting opgenomen om afhankelijk van de oppervlakte  van het verkochte  een afdracht aan Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te doen. Aan deze verplichting is tevens een kettingbeding verbonden waardoor ook een opvolgende eigenaar weer verplicht is deze afdracht aan de stichting te voldoen. De verplichting blijft hiermee tot in lengte van dagen op de onroerende zaken rusten. Dat levert een aanzienlijke stroom van donaties op. Met deze donaties is de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis in staat om onderzoek en behandeling van kinderkanker financieel te ondersteunen.

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van een academisch ziekenhuis, het UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onderzoek naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek is onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig. We zijn Theo Wijntjes (BV) alsmede de mensen die op deze wijze al een bijdrage hebben geleverd dan ook zeer dankbaar voor deze bijzondere samenwerking.

Drukbedrijf

Al ons drukwerk wordt tegen gereduceerd tarief verzorgd door Drukbedrijf. Bij Drukbedrijf zit een groepje drukwerk liefhebbers die het net een beetje anders willen doen dan de rest. Want naast het gemakkelijk en snel drukwerk bestellen via de website is het net zo makkelijk om met een vaste contactpersoon antwoord te vinden op al onze drukwerk (aan)vragen.

 

Fietsen voor het zieke kind vrijdag 28 oktober 2022

BEATRIX-Portret-Harry-150px-circle

Harry Vaatstra

Bedrijfsvriend Klimaatgroep Holland

‘Wat geweldig dat we zó concreet konden helpen. We zijn echt vrienden geworden.’

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

Scroll naar top