Fiscale voordelen

Schenken aan Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis met fiscale voordelen

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI’s). Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI en daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt het verschil na de aangifte inkomstenbelasting terug. U kunt van dit belastingvoordeel gebruik maken, omdat u meer schenkt met hetzelfde geld. Aan u de keuze of u het voordeel houdt of schenkt aan Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent twee soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box 1, 2 of 3.

Periodiek schenken

Volgens de Belastingdienst is uw gift een periodieke gift als:
– u de gift hebt laten vastleggen
– u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
– deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
– de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

Eenvoudig geregeld
Aan het sluiten van een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden en het is niet nodig een notaris in te schakelen. Het invullen en ondertekenen van ons online formulier is erg eenvoudig en kost maximaal 10 minuten

Gewone giften

Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempels.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Doet u een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Het maximum wordt dan verhoogd, maar met niet meer dan €1.250.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.
Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
– U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
– De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek. U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
– U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
– Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
– U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Bron: www.belastingdienst.nl

Facebooktwitter