Welzijnsproject Extra snoezelactiviteiten in het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

Uitbreiding snoezelactiviteiten

In 2014 is de eerste snoezelkamer in het Beatrix Kinderziekenhuis voor de stichting gerealiseerd. De snoezelkamer is een kamer waarin je kan ontspannen. Overal staan dingen die je kan voelen, je ziet zeepbellen en kleuren, je ruikt geuren en hoort geluiden. Hierdoor kan je heel rustig worden en wegdromen. Dat is fijn als je het ziekenhuis even wil vergeten.

Op de 4 verdieping in het kinderziekenhuis bevindt zich de snoezelkamer en wordt deze veelvuldig gebruikt door alle kinderen. Graag willen de bestaande snoezelactiviteiten verder uitbreiden met uitdagend spelmateriaal die ook gericht is op de sensorische prikkel. In ons kinderziekenhuis hebben we regelmatig kinderen opgenomen met een (meervoudige) beperking en is ons spelaanbod voor hen niet optimaal. Ook kinderen met neurologische problemen, bijvoorbeeld kinderen die subcomateus zijn, kunnen gebaat zijn bij een aanbod van sensorische prikkels.

Donatie

Oratie Prof. dr. Kuivenhoven € 970 (Restant van de donatie zal worden gebruikt om projecten te realiseren die het welzijn van de opgenomen zieke kinderen en hun families ten goede komen)

Facebooktwitter

Gerealiseerd!