Trekharmonica voor de pedagogische zorg

In het Beatrix Kinderziekenhuis krijgt ‘muziek’ een steeds belangrijkere plek op alle afdelingen. Met de financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis wordt er maandelijks ‘Muziek aan bed’ aangeboden, en ook ‘de Liedjesfabriek’ komt 1x per maand. Naast deze muzikale activiteiten worden ons door organisaties ‘van buiten’ ook mooie muzikale activiteiten aangeboden.

De pedagogische zorg heeft in het kader van ‘de feesten van het jaar’, denk hierbij aan Sint Maarten, Sinterklaas en verjaardagen van patiënten regelmatig wat te vieren. De liedjes die er dan gezongen worden, worden begeleid door het hoofd van de Pedagogische zorg op een geleende trekharmonica.

Ook wordt er voor patiënten op de afdelingen gespeeld, meestal op verzoek van de Pedagogische medewerkers. Dit is altijd erg leuk en patiënten, vooral de baby’s, peuters en de kleuters, genieten hier enorm van. Een goed voorbeeld zijn de patiënten op de Special Care die vaak lang in het ziekenhuis verblijven en aan bed gebonden zijn door de zorg die zij nodig hebben. Ouders genieten zichtbaar van het liedjes zingen aan bed met hun kinderen en doen vaak actief mee.

Graag willen we een eigen trekharmonica in huis hebben zodat er altijd een trekharmonica in huis is en we naast geplande activiteiten die om muzikale begeleiding vragen ook niet geplande muziekactiviteiten kunnen aanbieden.

Facebooktwitter

Gerealiseerd!