Ontmoetingsdag patiënten orgaantransplantatie

Het Beatrix Kinderziekenhuis is uniek in Nederland omdat ons kinderziekenhuis hier in Groningen het nationale centrum in Nederland is dat transplantaties van lever, dunne darm en long uitvoert bij kinderen in de leeftijdscategorie 0-18 jaar. Daarom hebben we binnen het Groningen transplantatie centrum de speciale werkgroepen Kindertransplantatie en GTC 15-25 jaar.  De werkgroepen functioneren in samenwerking en afstemming met het MT van het Beatrix Kinderziekenhuis.

De werkgroep GTC 15-25 richt zich op jongeren en jong volwassenen na een orgaantransplantatie. Dit is een heel bijzondere categorie patiënten die extra aandacht nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan elke dag pillen blijven slikken tegen afstoting, relaties, studie, werk, seksualiteit, financiën, zelfbeeld, toekomst verwachtingen. Ook medisch gezien is dit belangrijk om te zorgen dat het getransplanteerde orgaan niet beschadigd raakt of erger nog, verloren gaat.

Juist voor deze categorie patiënten willen wij een speciale dag organiseren. Het doel is om jong volwassen met een nieuw orgaan elkaar te laten ontmoeten en van elkaar te kunnen laten leren. Uit recente interviews en eigen onderzoek onder deze patiënten weten we dat er echter wel een behoefte bestaat om medestanders te ontmoeten en te spreken.

Daarnaast willen we hier mee een blijvend netwerk creëren waarin deze patiënten op een voor hun geschikte wijze (sociale media, groepsbijeenkomsten enz.) met elkaar in contact kunnen treden en blijven. Ook  willen deze dag gebruiken om van deze jongeren te horen en te leren hoe de specifieke zorg voor de leeftijdscategorie in het UMCG vorm moet worden gegeven binnen het Groningen Transplantatie Centrum bijvoorbeeld binnen de nieuwe Transplantatie polikliniek van het UMCG.

De ontmoetingsdag zal in september plaatsvinden. Met een aantal patiënten zullen we de Friese wateren opgaan. Patiënten kunnen elkaar zo leren kennen. Tijdens de dag zullen ook 1 of 2 thema’s zoals hierboven vermeld staan besproken worden.

Doneer hier!

Facebooktwitter

Gerealiseerd!