Onderzoek naar gevoeligheid hersenen voor verhoogde phenylalanine concentraties bij PKU patiënten

Sinds 1974 krijgt ieder kind dat bij de hielprikscreening wordt gediagnosticeerd met phenylketonurie (PKU) dezelfde behandeling: een speciaal dieet om de bloed phenylalanine concentraties te verlagen. Hoewel vroege behandeling mentale retardatie kan voorkomen, zijn de neurocognitieve uitkomsten van veel PKU patiënten suboptimaal. Tegelijkertijd zijn er PKU patiënten bekend die ondanks late behandeling en zeer hoge phenylalanine concentraties geen mentale retardatie hebben ontwikkeld.

De vraag is daarom of de behandeling van ieder kind met PKU even streng moet zijn. Het huidige onderzoeksproject zal onderzoeken of de verschillen in de gevoeligheid van de hersenen voor hoge bloed phenylalanine concentraties tussen PKU patiënten kunnen worden verklaard door verschillen in het transport van phenylalanine over de bloed-hersen barrière. Dit zal onderzocht worden in fibroblasten (dmv een huidbiopt) van laat gediagnosticeerde PKU patiënten die bij deze late diagnose ofwel veel ofwel juist verrassend weinig hersenschade hebben opgelopen door de hoge bloed phenylalanine concentraties tijdens de periode dat nog niet bekend was dat ze PKU hadden. PKU patiënten met weinig hersenschade zijn bijvoorbeeld ontdekt doordat hun broer of zus ook PKU bleek te hebben. In beide groepen patiënten zullen we het phenylalanine transport in fibroblasten proberen te meten als afgeleide van het transport over de bloed-hersen barrière. Hiermee hopen wij niet alleen meer inzicht te krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de verschillende gevoeligheid van de hersenen voor hoge phenylalanine concentraties van PKU patiënten, maar hopen wij ook een aanzet te geven tot een meer geïndividualiseerde behandeling voor patiënten met PKU.

Facebooktwitter

Gefinancierd!