Onderzoek naar kinderen met acute myeloïde leukemie targeting oestrogeen receptor

Acute myeloïde leukemie (AML) is de meest levensbedreigende maligniteit bij kinderen. De afgelopen jaren zijn behandelingsstrategieën sterk verbeterd, dankzij de toegenomen kennis van cytogenetische abnormaliteiten en mutaties van AML patiënten. De huidige therapie voor AML patiënten bestaat uit het geven van conventionele chemotherapie. Ondanks de vooruitgang in de behandelingsstrategie, vormen bijwerkingen en toxiciteit van de chemotherapie een groot probleem voor de kinderen. Ongeveer 40-50% van de patiënten overlijdt alsnog aan de bijwerkingen van deze behandeling.

Een van de meest voorkomende genetische veranderingen in AML is de inv(16) chromosomale translocatie. Ondanks de relatief gunstige overleving van AML met inv(16) (circa 60%), komt bij ongeveer 30% van de patiënten de leukemie terug. Dit geeft de hoge noodzaak aan voor het vergaren van meer kennis over het onderliggende mechanisme van de inv(16) translocatie in AML om uiteindelijk te zorgen voor een verbetering van de therapeutische strategieën. Wij hebben kinoom profielen gemaakt van een reeks van inv(16) AML patiënten om meer inzicht te verkrijgen in de signaaltransductie routes en om potentiële therapeutische doelwitten te identificeren. Hieruit is gebleken dat oestrogeen receptor (ESR) tot de top van sterk gefosforyleerde peptiden in inv(16) leukemie behoort. In dit project willen we de rol van ESR in inv(16) AML onderzoeken. We zullen het effect van ESR onderdrukking evalueren op de celgroei en celdood van een inv(16) leukemie cellijn en tumorcellen afkomstig van patienten. Eerst willen we dit onderzoeken door middel van specifieke ESR-remmers (ESR-inhibitors) en vervolgens door middel van zogenoemde shRNAs die de genexpressie van ESR onderdrukken. Tenslotte willen we de chemotherapeutische sensitiviteit onderzoeken in beide typen ESR onderdrukte cellen.  Hierdoor zullen we begrijpen of ESR een rol speelt in cel groei, celdood en chemotherapie sensitiviteit. Onze verwachting is dat dit onderzoek de rol die ESR speelt in inv(16) AML zal ophelderen. Uiteindelijk hopen we dat specifieke ESR remming kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van deze vorm van kinderkanker.

Facebooktwitter

Gefinancierd!