Beatrix Kinderziekenhuis UMCG wil een eigen comfortteam oprichten

Comfortteam

Hoe ernstig ziek een kind ook is, een kind wil spelen en zich ontwikkelen. Dat is een natuurlijke behoefte. Bij de zorg voor zieke kinderen is het uiterst belangrijk dit voor ogen te houden. ​​​​​​In het Beatrix Kinderziekenhuis liggen vrijwel uitsluitend kinderen met ernstige en ingewikkelde aandoeningen die levenslange zorg vragen. Bij een deel van die kinderen is de levensverwachting beperkt. Palliatieve kinderzorg behelst niet slechts de zorg voor een kind in de laatste weken van zijn of haar leven. We spreken van kinderpalliatieve zorg vanaf het moment dat de diagnose is gesteld en die zorg kan dus jaren duren. Vanaf het allereerste moment willen we met zijn allen de betrokkenen steunen en de best mogelijke zorg bieden.

Leren van anderen

In Nederland hebben jaarlijks 5000 tot 7000 kinderen behoefte aan palliatieve zorg. Er is soms te weinig ervaring met en kennis over de psychosociale en spirituele zorg voor deze kinderen en hun ouders. In navolging van kinderziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Leiden willen we in het Beatrix Kinderziekenhuis een eigen comfortteam oprichten. Een team dat de verbinding legt tussen alle organisaties die bij palliatieve kinderzorg betrokken zijn. Zodat men beter weet wie wat doet, en we met zijn allen snel kunnen schakelen.

Multidisciplinair comfortteam

Wij hebben vastgesteld dat ondersteuning hierbij heel belangrijk en nuttig is voor het kind en het gezin. Daarom is binnen ons kinderziekenhuis nu een groep van enthousiaste experts gevraagd om te zorgen dat we een echt kinder-comfortteam kunnen oprichten. Met comfort bedoelen we alle activiteiten die de kwaliteit van leven vergroten ​van een kind met een levensduur beperkende ziekte. Het beoogde werk van het team omvat o.a. het voorkomen en wegnemen van nare​​​​​symptomen zoals pijn en benauwdheid, het bespreken en begeleiden van angst en hoop (ook bij ouders, broertjes en zusjes) en het helpen ontstaan van positieve ervaringen. Veel zieke kinderen worstelen, net als hun ouders, met vragen zoals: waarom heb ik die ziekte gekregen, en wat doet mijn verdriet en mogelijk overlijden met mijn ouders? Deze komen pas aan de orde als iemand met veel kennis en ervaring hierover op de juiste manier met het kind en de ouders spreekt. Deze vragen bepalen voor een belangrijk deel hoe het zieke kind symptomen ervaart en hoe ermee wordt omgegaan. Belangrijk dus!​​​​

Financiering van het comfortteam

Het team moet multidisciplinair zijn, met inbreng van o.a. verpleegkundige en medische hoek, pedagogisch medewerker, geestelijk verzorger en kinderpsycholoog, en kan door alle betrokkenen, inclusief de ouders en het kind, geraadpleegd worden. Het Beatrix Kinderziekenhuis kan niet zonder een kinder-comfortteam, maar zonder financiële steun van anderen zal het er niet kunnen komen. We verwachten dat de comfortteams uiteindelijk via de zorgverzekeraars gefinancierd zullen gaan worden. Op dit moment zijn we al in gesprek met zorgverzekeraars, maar deze procedure om dit op te nemen in de zorg kan al snel drie jaar duren. In het Beatrix Kinderziekenhuis zijn we van mening dat onze patiënten hier niet op kunnen wachten.

Een eigen Beatrix Kinderziekenhuis comfortteam zou een grote verbetering in kwaliteit kunnen betekenen voor de palliatieve kinderzorg die steeds vaker bij het zieke kind thuis plaatsvindt. Want hoe ernstig ziek een kind ook is, een kind wil spelen en zich ontwikkelen!​

Doneer

Donateurs

• Dhr Brouwer € 100
• Ziengs Schoenen € 5.000

Facebooktwitter

Steun dit project!

Status

 
Al binnen: € 5.100,00
Totaal nodig: € 53.119,00