Nieuwe aanvraag

Welzijnsprojecten

Voor medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis is het mogelijk om financiering aan te vragen voor een project. Er kunnen projecten aangevraagd worden die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting:

  • Het bevorderen van een goed leefklimaat voor zieke kinderen en hun ouders tijdens opname , polikliniekbezoek of onderzoek
  • Het bevorderen van een goede begeleiding van in het Beatrix kinderziekenhuis opgenomen kinderen, hun broertjes /zusjes en hun ouders

De stichting zal bij de verschillende projectaanvragen streven naar een goede verdeling van projecten over de verschillende afdelingen/ziektebeelden.

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier en dien vandaag nog je projectaanvraag in bij Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

Wetenschapsprojecten

Op dit moment kunnen er nieuwe aanvragen ingediend worden voor wetenschapsprojecten. In deze bijlage staan de vereisten genoemd waarmee de aanvrager rekening moet houden bij de aanbieding van potentiele projecten bij de Stichting. De deadline is 1 mei 2018. De wetenschapscommissie zal voor 1 juni een advies uitbrengen aan het stichtingsbestuur. Vervolgens zal in juni een besluitvorming volgen.

Deze oproep is bedoeld door alle professionals die betrokken zijn bij de gezondheid van kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis, dat wil zeggen ook buiten de afdeling Kindergeneeskunde. Er zijn twee categorieën waarin aanvragen kunnen worden gedaan: ‘Algemeen’ en Kinderoncologie’’. Dit laatste in verband met donaties die specifiek voor deze patiëntengroep worden gedaan. De wetenschapscommissie zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen en de het stichtingsbestuur adviseren over de toekenning. Indien er meer goede projecten zijn ingediend dan kan er voor gekozen worden om voor een aantal projecten een speciale fundraise actie/campagne op te zetten.

De beoordeling van de aanvragen word gedaan door de commissie Wetenschap van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis die op dit moment als volgt is samengesteld:
Prof.dr. G.H. Koppelman
Prof.dr. A.F. Bos
Prof.dr. B.M. Bakker
Prof.dr. F.J. van Spronsen

Projectvoorstellen dienen vóór 1 mei 2018 worden ingediend bij de stichting (mailto:wetenschap@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl) door middel van het ingevulde formulier.

Tussentijdse rapportage

Graag wordt de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis tussentijds op de hoogte gehouden worden over de voortgang en de uiteindelijke realisatie van het onderzoek.
Download hier het format voor de tussentijdse rapportage.

Indien er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met de Coördinator Fondsenwerving ( 050 – 361 48 30)

 

 

Scroll naar top