Projecten

Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op zijn kop. Het vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden. Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met zijn donateurs het verblijf te veraangenamen door in te springen op de behoeften van ouder en kind. Zo ondersteunt zij verschillende projecten van zowel wetenschapsprojecten als welzijnsprojecten voor het zieke kind en de familie er om heen.

Welzijnsprojecten

_DSC3122finNaast goede medische en verpleegkundige zorg voor het zieke kind, is het echter ook heel erg belangrijk dat er niet alleen naar de ziekte van het kind wordt gekeken, maar ook naar hoe je je als kind ontwikkelt en hoe je kan blijven meedoen aan de samenleving nu en later. Kinderen moeten zich zowel lichamelijk als geestelijk blijven ontwikkelen om mee te kunnen met hun omgeving. Door ziekte mag die ontwikkeling niet in geding komen en om dat te verzekeren zijn er in het kinderziekenhuis speciale mensen hiervoor aangesteld. Het is daarom belangrijk dat er o.a. veel aandacht is voor het welzijn en de begeleiding van kinderen en hun ouders tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis. Een goed leefklimaat in het Beatrix Kinderziekenhuis op de verpleegafdelingen, poliklinieken en Intensive Cares draagt bij aan dit welzijn. Ook activiteiten gericht op ontspanning van de kinderen en hun ouders zijn van wezenlijk belang.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. verschillende projecten die het leefklimaat binnen het kinderziekenhuis verbeteren: aankleding van de afdeling, herinrichting van de speelkamers, het financieren van theater activiteiten en de inrichting van oudervoorzieningen. Daarbij helpen de Vrienden ook bij het realiseren van de aanschaf van bijvoorbeeld spelcomputers, iPads en lesmateriaal. Een ziekenhuis dat een beetje voelt als ‘thuis’.

Wetenschapsprojecten

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van een academisch ziekenhuis, het UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onderzoek naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.

Wetenschapsprojecten kunnen aangevraagd worden via de wetenschapscommissie. Besluiten over toekenning gelden aan wetenschapsprojecten geschieden uitsluitend op voordracht van de wetenschapscommissie met meerderheid van stemmen.

Facebooktwitter