Statuten

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werken met duidelijke regels. We maken gebruik van interne regels en regels vanuit de wet en de branche.

Interne regels

De belangrijkst regels en het doel van onze Stichtingen zijn vastgelegd in onze statuten.
Statuten Stichting Beatrix Kinderziekenhuis

Regels vanuit de wet en de branche

We houden ons aan:
CBF Erkenning Goede Doelen

Facebooktwitter