Stichtingsbestuur

De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is opgericht op 26 februari 2002. Het bestuur bestaat tenminste uit zeven personen. In het bestuur is de directie van het Beatrix Kinderziekenhuis vertegenwoordigd.

Het bestuur komt 6 x per jaar bij elkaar. Voor rechtsgeldige besluiten moet een enkelvoudige meerderheid aanwezig zijn.

Besluiten over toekenning gelden aan welzijnsprojecten worden met meerderheid van stemmen genomen. Besluiten over toekenning gelden aan wetenschapsprojecten geschieden uitsluitend op voordracht van de wetenschapscommissie met meerderheid van stemmen.

Bestuursleden stichting

W. (Wil) Koopmans- Voorzitter
M. (Monique) Koolman- Secretaris
R. (Rick) van Klinken – Penningmeester
W. (Wineke) Armbrust- Bestuurslid (Hoofdfunctie kinderarts Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)
G. (Gert) Smith – Bestuurslid
M. (Michael) Klok -Bestuurslid
G. (George) Groote – Bestuurslid
G.P.J. (Gerard) Nijhuis- Bestuurslid (Hoofdfunctie Manager Zorg Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)

Fondsenwerving

Barbara Baijens-Vrij РCoördinator Fondsenwerving

Facebooktwitter