Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis ontvangt mooie donatie van Mamamini Goededoelenfonds

Jaarlijks geeft Mamamini Goededoelenkringloop geld aan maatschappelijke organisaties in Groningen via haar eigen Goededoelenfonds. Een Fondscommissie maakt hierbij ieder jaar een keuze uit de vele aanvragen en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers van Mamamini. Het fonds wordt dagelijks gevoed door de opbrengst van de winkels en webshop van Mamamini.

Ook dit jaar werd er weer een prachtig bedrag van € 50.000 verdeeld onder 25 goede doelen! En waren wij een van deze 25 goede doelen. Onze voorzitter Wil Koopmans mocht 12 juni een prachtige cheque in ontvangst nemen van €2.350,-voor  het  project  Interactief  voorlezen “Milo & Lana”. We zijn hier enorm blij mee.

Maandelijks komen Milo & Lana op bezoek in het Beatrix Kinderziekenhuis om interactief en ondersteund voor te lezen aan kinderen.
Kinderen die niet of nauwelijks praten hebben meestal niet de middelen om (snel) te reageren. Als je voorleest aan kinderen met een communicatieve beperking, moet je daarom extra voorzieningen treffen, zodat het kind met jou (de voorlezer) in gesprek kan gaan over het verhaal. Het verhaal dat je voorleest moet aansluiten bij de leefwereld van het kind. En met hulpmiddelen kan je de aandacht van het kind vestigen op iets waar het graag iets over wil vertellen.
Door het voorlezen krijgen kinderen die niet of nauwelijks spreken onder meer door, dat je ook met symbolen een boodschap door kunt geven. Ze kunnen dan leren om dat principe toe te passen in hun communicatie. Ze ervaren dan dat ze met symbolen, zoals foto’s, verwijzers, pictogrammen of geschreven taal, ideeën en gevoelens kunnen uitwisselen, wanneer dat met spreken niet lukt.

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis ontvangt mooie donatie van Mamamini Goededoelenfonds

Facebooktwitter