Goededoelendag van GSVV The Knickerbockers levert € 6.528,55 op

Op 8 april vond de jaarlijkse Goededoelendag plaats. Dit jaar werd geld opgehaald worden voor de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Tijdens de Goededoelendag werden er allerlei acties en activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor het Beatrix Kinderziekenhuis, waaronder ‘s avonds een veiling waarbij prachtige items geveild zijn. Maar ook leden hebben individuele acties opgezet om geld in te zamelen. Het was een zeer groot succes met veel bezoekers en enthousiaste reacties. Totaal heeft de Goededoelendag van GSVV The Knickerbockers maar liefst € 6.528,55 opgeleverd!!!

De donatie zal gebruikt worden voor de projecten Dieren op bezoek en MRI in virtual reality.

In het Beatrix Kinderziekenhuis willen we graag dieren op bezoek laten komen bij de kinderen die opgenomen zijn. Een keer per maand zullen er konijnen en cavia’s van Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst uit Haren op bezoek komen. De dieren die op bezoek komen zijn altijd dezelfde dieren.
Met deze bezoeken willen we de kinderen afleiding geven. Daarnaast kan een bezoek ook stressreductie opleveren. De ervaring leert dat het dierenbezoek door de kinderen als zeer positief wordt ervaren. Stress, die de opname meestal met zich meebrengt, kan hierdoor verminderen.

Het restant van de donatie zal gebruikt worden voor de realisatie van MRI in virtual reality. Een MRI-onderzoek is geen pijnlijk onderzoek maar een patiënt moet erg lang stilliggen. Tijdens het onderzoek zijn er regelmatig harde kloppende geluiden. Om die reden samen met de tijdsduur is een MRI een ingrijpend onderzoek voor kinderen. In sommige gevallen worden kinderen zelfs onder narcose gebracht. Het Beatrix Kinderziekenhuis wil een VR-experience ontwikkelen die kinderen voorbereidt op het ondergaan van een MRI. Hiermee willen we kinderen niet alleen het moment in de MRI laten ervaren maar zo veel mogelijk het hele proces ernaartoe. Zodat kinderen zelf leren zich voor te bereiden op het ondergaan van een MRI. Het Beatrix Kinderziekenhuis verwacht dat Virtual Reality (VR) kan bijdragen aan een nog betere zorg voor de kinderen.

We willen de organisatie van de Goededoelendag en álle leden van GSVV The Knickerbockers heel erg bedanken voor deze prachtige donatie. We zijn hier erg blij mee!!!

Facebooktwitter