Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis ontvangt CBF-certificaat voor kleine goede doelen!

De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis heeft in juni het CBF-certificaat voor kleine goede doelen van het CBF in ontvangst mogen nemen. Dit certificaat is voor alle fondsenwervende stichtingen erg belangrijk; met de goedkeuring is de stichting aangemerkt als een betrouwbare en transparante organisatie nadat er een streng beoordelingstraject door het CBF is doorlopen.

Het certificaat staat voor verantwoorde fondsenwerving en voor een verantwoorde besteding van de gelden, waarbij minimaal 90% van de giften wordt besteed aan het goede doel. De criteria voor de verkrijging van dit certificaat hebben betrekking op de kwaliteit van het bestuur, de fondsenwerving, het gevoerde beleid en bestedingen en de verslaggeving. Met deze goedkeuring en de ANBI status onderscheidt de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zich van vele andere kleine goede doelenstichtingen in het Noorden.

De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werft fondsen om projecten ten behoeve van het welzijn van zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG te realiseren. Zij dragen bij aan het optimaliseren van een goed leefklimaat voor zowel de patiƫnt als de familie. Daarnaast komt een deel van het geld ten goede aan medisch wetenschappelijk onderzoek naar ziekten bij kinderen. Door middel van donaties, schenkingen, legaten en fundraising activiteiten worden deze projecten financieel mogelijk gemaakt.

cbf_icon

Facebooktwitter